DE ER OG­SÅ EF­TER­LYST

BT - - NYHEDER -

58-åri­ge Jør­gen Eg­gert Si­mon­sen har va­e­ret for­s­vun­det si­den ons­dag den 6. juli, hvor han sidst blev set ved ba­ne­går­den i Fre­de­ri­cia kl. 09.30. Han be­skri­ves som 170 cen­ti­me­ter høj og spin­kel af byg­ning og med gråspra­engt hår og ska­eg. Har man set 58-åri­ge Jør­gen Eg­gert Si­mon­sen, be­des man ret­te hen­ven­del­se til Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti.

41-åri­ge Si­mon Bolt Brink­mann har va­e­ret for­s­vun­det si­den 11. maj, hvor han sidst blev set ved Bo­gø Ha­ve­ko­lo­ni i Oden­se. Si­mon Bolt Brink­mann be­skri­ves som 187 cen­ti­me­ter høj, spin­kel af byg­ning og med mel­lem­blond hår. Har man op­lys­nin­ger i sa­gen, be­des man kon­tak­te Fyns Po­li­ti.

57-åri­ge Tho­mas San­der for­svandt 18. ju­ni fra bo­ste­det Gr­an­vej i Bags­va­erd. Er ef­ter­føl­gen­de ble­vet set 28. ju­ni på Nor­dre Fa­s­an­vej i Kø­ben­havn. Tho­mas San­der er 183 cen­ti­me­ter høj, spin­kel af byg­ning, med mørkt hår og grå­ligt over­ska­eg. Hvis man har set Tho­mas San­der el­ler ken­der til hans fa­er­den, be­des man kon­tak­te Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.