FRANK KORSHOLM

Chef for po­li­tisk af­de­ling, Hånd­va­er­ks­rå­det

BT - - DEBAT -

Det er sva­ert for myn­dig­he­der­ne at be­vi­se sort ar­bej­de. Det er en tung be­vis­byr­de at si­ge til én, der har haft hånd­va­er­ker, at ved­kom­men­de bur­de vi­de, at hånd­va­er­ks­meste­ren ik­ke har be­talt skat. Folk vil al­tid si­ge, at man har hand­let i god tro. For­di man ik­ke kan fan­ge bilty­ve, skal man ik­ke gø­re det straf­frit at stja­e­le bi­ler. Det er det sam­me med sort ar­bej­de. For at be­ka­em­pe sort ar­bej­de kan man f.eks. ha­e­ve hånd­va­er­ker­fradra­get. Det har hjul­pet be­ka­em­pel­sen af sort ar­bej­de i Sve­ri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.