På bor­ger­nes be­kost­ning

BT - - DEBAT -

Ide­a­ler har det nog­le gan­ge sva­ert, når de mø­der vir­ke­lig­he­den. Nød­si­tu­a­tio­ner kan kra­e­ve, at over­ord­ne­de hen­syn ve­jer tun­ge­re end bor­ger­hen­syn. Men nød­si­tu­a­tio­ner kan ik­ke va­re evigt. En skat­te­mi­ni­ster kan ik­ke gang på gang med tro­va­er­dig­he­den i be­hold dri­ve sin bu­tik på bor­ger­nes og an­sat­tes be­kost­ning. Slet ik­ke når det vi­ser sig, at myn­dig­he­der­ne var ble­vet ad­va­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.