PIN­LIGT

BT - - DEBAT -

Bir­git­te Andersen På fa­ce­book.com/ditbt kl. 13.47 Bal­k­an­ve­te­ra­ner­ne er de sol­da­ter, der op­le­ve­de ra­eds­ler­ne, hvor et­nisk ud­rens­ning fo­re­gik li­ge for øj­ne­ne af dem. Det var en me­get bar­ba­risk og ond­s­in­det krig, som har sat dy­be ar i sja­e­len. Vi, som et vel­fun­ge­ren­de land, bur­de ik­ke ha­ve pro­ble­mer med at hja­el­pe krigs­ve­te­ra­ner­ne i ste­det for ba­re at sid­de og dis­ku­te­re og sniksnak­ke ved et rundt bord. Det er alt­så pin­ligt, Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.