Mors for­ga­e­ves råb

BT - - DEBAT -

De dan­ske Bal­kan-sol­da­ter op­le­ve­de de for­fa­er­de­lig­ste ting - ik­ke mindst af­magt over­for de li­del­ser, lo­kal­be­folk­nin­gen blev ud­sat for. Man­ge er si­den ned­brudt af mis­brug, selv­mord­s­for­søg el­ler (...) hårdt ramt af po­st­trau­ma­tisk stress. Sy­ste­met var åben­bart ik­ke gea­ret til at ta­ck­le ve­te­ra­ner, der gik ned på stri­be (som det på­stås, man er i dag).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.