PO­LI­TI­KER­NE MÅ HAND­LE

BT - - DEBAT -

Ni­els F. Lorentzen På fa­ce­book.com/ditbt kl. 13.38 Po­li­ti­ker­ne snak­ker kun, nu skal der gø­res no­get. En gam­mel me­lo­di fra po­li­ti­ker­ne. De aner ik­ke, hvor me­get de sol­da­ter har ondt i sja­e­len, når de kom­mer hjem. Det er al­tid så­dan med po­li­ti­ker­ne, at der skal lig på bor­det, før der sker no­get. Hvor er det sør­ge­ligt. Det er jo po­li­ti­ker­ne, der har ført Dan­mark i krig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.