Fra­ek­ke le­ge i Ti­vo­li

’Det se­ne som­mers­how’ er al­le­re­de et hit. To­nen er let. Hu­moren er ska­ev. Og med Ti­vo­li som ram­me kan det ik­ke gå galt.

BT - - TV-GUIDE -

Tirs­dag af­ten kom­mer va­ert Tho­mas War­berg for al­vor på gla­tis, når sku­e­spil­ler Step­ha­nia Po­ta­li­vo, kendt fra TV2-Zulu-se­ri­en ’Sjit Hap­pens’, ud­for­drer ko­mi­ke­ren til en om­gang af den gam­le sel­skabs­leg ’Jeg har al­drig’. Bag­ef­ter skal der syn­ges sto­re som­mer­hit, mens der bli­ver gurg­let og sp­rut­tet. Sam­men med san­gen skal de to nem­lig for­sø­ge at in­ha­le­re hver sin champag­ne­brus.

TV2 TIRS­DAG 22.45 ’DET SE­NE SOM­MERS­HOW’

FOTO: JA­COB TOM OL­SEN

Sku­e­spil­ler Step­ha­nia Po­ta­li­vo ga­e­ster Tho­mas War­bergs ’Det se­ne som­mers­how’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.