Imod de vil­de høj­der

Ef­ter en vel­fortjent hvi­le­dag mel­der al­voren sig på den 184,5 ki­lo­me­ter lan­ge eta­pe imel­lem Ber­ne og Fin­haut-Emos­son.

BT - - TV-GUIDE -

En en­kelt­start samt tre hår­de eta­per i Al­per­ne ven­ter, og da­gen i dag bli­ver en nå­des­løs en af slagsen. Først skal ryt­ter­ne over to ka­te­go­ri tre stig­nin­ger, og cir­ka 30 ki­lo­me­ter fra mål star­ter det sto­re ud­skil­nings­løb. Først skal ka­te­go­ri ét stig­nin­gen Col de la Forclaz ero­bres, og ef­ter­føl­gen­de ven­ter stig­nin­gen Fin­haut-Emos­son. En stig­ning uden­for ka­te­go­ri på he­le 10,4 ki­lo­me­ter og en gen­nem­snit­lig pro­cent på 8,4.

TV2 ONS­DAG 14.10 ’TOUR DE FRAN­CE 17. ETA­PE’

Foto: Pe­ter Se­gan

Ons­dag ef­ter­mi­dag er det tid til Tour de Fran­ces før­ste rig­tigt hår­de bjer­ge­ta­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.