’Hvad fan­den er det for en ver­den’

BT - - TERRNOYRHIENDIECRE -

PA­LAIS DE LA MÉ­DI­TER­RANÉE HO­TEL PA­LAIS DE LA HO­TEL HO­TEL LE NE­GRESCO FOR­KLA­RING på ta­et­te­ste hold. Al­li­ge­vel gør ha­en­del­sen stort ind­tryk på ham.

»Det er tragisk. Det på­vir­ker jo en, og man ta­en­ker ’hvad fan­den er det for en ver­den, det er ved at bli­ve?’,« forta­el­ler Flem­m­ing Øster­gaard til BT. Sva­ert at for­kla­re Hans dan­ske gen­bo­er sad på en re­stau­rant ta­et på pro­me­na­den, da last­bi­len tor­pe­de­re­de de man­ge uskyl­di­ge og fest­kla­ed­te men­ne­sker, der var ude for at fejre den fran­ske na­tio­nal­dag.

»Jeg har snak­ket med min gen­bo Car­sten Ahm, som var i Ni­ce med sin fa­mi­lie om af­te­nen. De hør­te skri­ge­ne og skynd­te sig der­for mod par­ke­rings­ka­el­de­ren, hvor de­res bil holdt par­ke­ret. Al­le var i pa­nik, og i par­ke­rings­ka­el­de­ren hav­de en mas­se søgt til­flugt. In­gen vid­ste jo på det tids­punkt, om der vil­le ske me­re,« si­ger Flem­m­ing Øster­gaard, som i går brug­te det me­ste af da­gen på at sam­le tan­ker­ne.

Det sva­e­re­ste er dog at for­kla­re si­ne bør­ne­børn, hvad der er sket. Isa­er når man­ge af of­re­ne er børn.

»Det er jo fryg­te­ligt, at der er man­ge børn blandt de dra­eb­te. Jeg får gå­se­hud ved ba­re at ta­en­ke på det. Jeg Det er jo fryg­te­ligt, at der er man­ge børn blandt de dra­eb­te. Jeg får gå­se­hud ved ba­re at ta­en­ke på det har li­ge kørt min svi­ger­dat­ter og bør­ne­børn til luft­hav­nen, og de vir­ker nervø­se. Det kan va­e­re sva­ert på en pa­e­da­go­gisk må­de at for­kla­re børn, hvad der er sket,« forta­el­ler han.

Først på man­dag for­ven­ter Flem­m­ing Øster­gaard at va­e­re til­ba­ge i Dan­mark. For ham er der in­gen tvivl om, at ter­r­or­hand­lin­gen vil la­eg­ge en da­em­per på de sid­ste fe­ri­e­da­ge. Al­le i Ni­ce-om­rå­det er ma­er­ket af ha­en­del­sen, men li­vet må gå vi­de­re, så godt det kan. Der­for na­eg­te­de Flem­m­ing Øster­gaard i går at mel­de af­bud til den re­stau­rant i Ni­ce, som han skul­le spi­se på i går af­tes.

Sent fre­dag af­ten for­tal­te Flem­m­ing Øster­gaard, at re­stau­ran­ten af sik­ker­heds­ma­es­si­ge grun­de hav­de ned­rul­le­de gar­di­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.