’Vi skal ha­ve me­re ud af li­vet, mens vi er her’

BT - - NYHEDER -

LIVSKVA­LI­TET »Vi skal af sted igen. Det skal vi i hvert fald.« In­ger Munk gla­e­der sig. 78 års liv­ser­fa­ring og par­kin­sons syg­dom har la­ert ol­de­moren, at ti­den ik­ke er uen­de­lig. Ik­ke me­re. Til sep­tem­ber skal hun rej­se. Ned til sy­dens sol, ny­de li­vet, dase, sma­ge og op­le­ve. Le­ve.

»Den rej­se gi­ver mig for­håb­nin­ger. Jeg ser hen til, vi skal af sted,« forta­el­ler In­ger Munk.

Hun er fak­tisk ble­vet til en helt be­rejst da­me, si­den hun for to år si­den flyt­te­de ind på ple­je­hjem­met Dag­m­ar­gård i Skan­der­borg. I maj må­ned var hun på en uges char­ter­fe­rie til Si­de i Tyr­ki­et sam­men med to ve­nin­der fra ple­je­hjem­met. En fe­ri­e­rej­se, der kun kun­ne la­de sig gø­re, for­di fem af de an­sat­te på ple­je­hjem­met valg­te at bru­ge en uges fe­ri­e­da­ge på at va­e­re ledsa­ge­re og hja­el­pe­re i døgn­drift for de tre ol­de­mødre.

Min­der­ne fra tu­ren står i dag sta­er­ke og var­me for bå­de be­bo­er­ne og de an­sat­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.