Kul­tur Carl Mørck flyt­ter hje

BT - - NYHEDER -

Født: 2. au­gust 1950 i Kø­ben­havn og har, si­den han var 20, ar­bej­det in­den­for bog­ver­de­nen. Sprang i 1995 ud som fuld­tids­for­fat­ter. Skrev Den Der Jussi

tre spa­en­dings­ro­ma­ner, in­den han i 2007 in­tro­du­ce­re­de Carl Mørck i den før­ste af fo­re­lø­big seks kri­mi­er om ’Af­de­ling Q’.

suc­ces­ful­de se­rie er ud­kom­met på 40 sprog i 124 lan­de og er solgt i over 10 mio. ek­sem­pla­rer. er plan­lagt ti bind i se­ri­en.

Adler-Olsen de­ler i øv­rigt for­navn med sin po­pu­la­e­re an­ti-helt. Han er nem­lig døbt Carl Val­de­mar Jussi Hen­ry Adler-Olsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.