Tredoblet salg af hy­brid­bi­ler

BT - - NYHEDER -

Dan­sker­ne kø­ber hy­brid­bi­ler som al­drig før. Så­dan ly­der mel­din­gen fra ver­dens stør­ste bil­pro­du­cent Toy­o­ta, der har solgt 3.356 hy­brid­bi­ler i før­ste hal­vår af 2016. Og der er in­tet, der ty­der på, at tal­let i det bre­de per­spek­tiv bli­ver min­dre na­e­ste år. Med fle­re pris­ven­li­ge mo­del­ler fra f.eks. Kia og Hyun­dai er det op­lagt, at an­tal­let af ener­gi­rig­ti­ge kø­re­tø­jer vil sti­ge. Hy­brid­bi­ler­ne kø­rer på en kom­bi­na­tion af el og ben­zin, og man skal al­drig ta­en­ke på at la­de den op. Det sør­ger bi­len nem­lig au­to­ma­tisk selv for un­der sel­ve kørs­len. Så i mod­sa­et­ning til el­bi­ler be­hø­ver man alt­så hver­ken at be­kym­re sig om ra­ek­ke­vid­den el­ler ka­em­pe med la­destik, la­de­stan­der og lang la­de­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.