Far­vel til Flu­en­ce

BT - - NYHEDER -

Re­nault Flu­en­ce blev kun kendt her­hjem­me som el-bi­len, der ik­ke ind­fri­e­de de enor­me for­vent­nin­ger, som el­fir­ma­et Bet­ter­pla­ce hav­de for nog­le år til­ba­ge. I ud­lan­det har den dog le­vet som en al­min­de­lig se­dan med al­min­de­li­ge mo­to­rer. Det er slut nu. Re­nault drop­per Flu­en­ce, og i ste­det for kom­mer Me­ga­ne i en se­da­nud­ga­ve. Den helt nye ud­ga­ve af Me­ga­ne skal byg­ges på en Re­nault-fa­brik i Tyr­ki­et og kom­mer til salg i 20 lan­de. At Dan­mark skul­le va­e­re blandt de 20, er gan­ske tvivl­s­omt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.