Kia og jag­ten

BT - - NYHEDER -

Pris­sa­et­nin­gen for den vel­kø­ren­de spa­ni­er tra­ek­ker ud, men den kom­mer for­ment­lig til at lig­ge i sam­me le­je for en indstig­nings­mo­del.

An­det pro­blem er Hyun­dai, som og­så er på vej med en ra­ek­ke el- og hy­brid­bi­ler. Hvor­dan pri­ser­ne bli­ver på dem, er sva­ert at si­ge, men uan­set hvad, så er der man­ge ting, som de beg­ge gør rig­tigt. Isa­er er det godt set hos Kia i Dan­mark, at man la­eg­ger ud med en rig­tig for­nuf­tigt ud­sty­ret bil, som har mas­ser at by­de på. In­ter­es­sant kø­re­tøj Selv om det ik­ke di­rek­te er dy­na­misk, er de klar med et me­get in­ter­es­sant kø­re­tøj, som bur­de bli­ve en me­re end va­er­dig kon­kur­rent til hy­brid­bi­ler­ne fra Toy­o­ta.

Med pri­ser som hed­der 310.000 kr. med fx LED-lys for og bag samt dob­belt kli­maan­la­eg, som vil va­e­re ri­ge­ligt ud­sty­ret til den mil­jø­be­vid­ste bi­list, bli­ver det spa­en­den­de at se, hvor man­ge der kom­mer på ga­den.

Niro kom­mer for­ment­lig og­så na­e­ste år i en ren elud­ga­ve, li­ge­som en plu­gin-hy­brid er på ta­le. Se­ne­re i år kom­mer den før­ste Plug-in hy­brid fra Kia. Det bli­ver en Op­ti­ma, som kom­mer til ef­ter­å­ret.

BT Bi­ler var in­vi­te­ret til Barcelona af Kia Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.