Ba­leno spra­en­ger ram­mer­ne

BT - - NYHEDER -

at sam­men­lig­ne sig med. Po­lo er grun­dig­hed på tysk, mens Fies­ta er den kø­reg­la­de elev i klas­sen. Men Ba­leno slår dem beg­ge med la­eng­der, når det ga­el­der plads og pris­ven­lig­hed. Med den nye 1,0 tur­bo­mo­tor med he­le 112 hk, som bør va­e­re stan­dard­valg frem for den »gam­le« Du­al­jet og en li­ge­le­des ny mi­ni­hy­brid, er der end­da en frisk mo­tor at for­hol­de sig til, og der­med kan man si­ge, at Ba­leno er nå­et et godt styk­ke ad vej­en. For mig bli­ver det ud­slags­gi­ven­de - og der­med en an­be­fa­ling, isa­er hvis man va­el­ger Acti­ve-va­ri­an­ten, hvor man for 5.000 kr. får den au­to­ma­ti­ske nød­brem­se samt ak­ti­ve fart­pi­lot med i pri­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.