FCM-ju­vel ja­ges

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STOR EF­TER­SPØRGSEL op­lys­nin­ger ik­ke dum­pet et bud ind i Her­ning, der kan sen­de ham af­sted. Og så skul­le Si­sto-lej­ren i øv­rigt ha­ve øj­ne­ne me­re ret­tet mod et skif­te til den fran­ske Li­gue 1, hvor man me­ner, midtjy­den vil pas­se bed­re ind.

BT har kon­tak­tet FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, og bedt ham for­hol­de sig til op­lys­nin­ger­ne. Få­ma­elt Ste­in­le­in »Det er ik­ke no­get, jeg kan be- el­ler af­kra­ef­te. Det bli­ver nok det po­li­ti­ske svar, du får nu,« si­ger Claus Ste­in­le­in. af trans­fer­vin­du­et, be­gyn­der det at bli­ve end­nu me­re ak­tu­elt.«

I som­me­ren 2015 for­lød det, at en­gel­ske West Ham hav­de budt over 50 mil­li­o­ner kro­ner for Pio­ne Si­sto, der dog blev i FCM. Hvor stort bud­det fra In­ter ly­der på, har BT ik­ke in­for­ma­tion om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.