For­hin­drings­lø­ber klar til OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ved EM i Am­ster­dam i sid­ste uge blev Ole Hes­sel­b­jerg den før­ste dan­ske del­ta­ger i en EM-fi­na­le i 3.000 me­ter for­hin­drings­løb i 70 år, og nu har Spar­ta-lø­be­ren nå­et end­nu en mile­pa­el. Hes­sel­b­jerg er nem­lig ble­vet ud­ta­get til OL i Rio de Ja­neiro, op­ly­ser Dan­marks Idra­ets­for­bund og Team Dan­mark i en fa­el­les pres­se­med­del­el­se.

»Hver evig ene­ste mor­gen har jeg som det al­ler­før­ste tjek­ket rang­li­sten for at se, hvor jeg lå. Så det er vi­dun­der­ligt, at jeg kla­re­de det, og jeg gla­e­der mig rig­tig me­get til at kom­me af­sted. At­le­tik er det stør­ste ved OL, så det er no­get helt spe­ci­elt som at­le­ti­ku­dø­ver. Men jeg kan ik­ke si­ge pra­e­cis, hvad jeg for­ven­ter mig af OL. De tan­ker har jeg sim­pelt­hen ik­ke tur­det gø­re mig end­nu,« si­ger Ole Hes­sel­b­jerg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.