Sa­ra Slott sa­et­ter årsbedste før OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske at­le­tikdron­ning Sa­ra Slott Pe­ter­sen un­der­stre­ge­de i går, at hun er et godt me­dal­je­bud ved OL i Rio i na­e­ste må­ned.

Hun slut­te­de på tred­je­plad­sen på 400 me­ter ha­ek i et sta­er­kt be­sat felt ved Di­a­mond Le­ague-sta­ev­net i Mo­na­co.

I ti­den 54,81 se­kun­der løb hun i årets bed­ste tid for eget ved­kom­men­de. Der var 0,31 se­kun­der hur­ti­ge­re end i EM­fi­na­len, som hun vandt.

Det var på trods af, at skrid­te­ne før den sid­ste ha­ek slet ik­ke pas­se­de.

»For­hol­de­ne var go­de i dag, men jeg kik­se­de ved den sy­ven­de ha­ek, hvor jeg ik­ke kun­ne hol­de de 15 skridt. Det ple­jer el­lers at va­e­re nemt. Men at jeg med to sto­re fejl al­li­ge­vel kan lø­be 54,81 vid­ner om, at der sta­dig er et ufor­løst po­ten­ti­a­le,« si­ger Sa­ra Slott.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.