DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En søl­le kamp om bjerg­trøj­en er re­elt set, hvad til­sku­er­ne til Tour de Fran­ce har at gla­e­de sig til i den re­ste­ren­de del af lø­bet.

For ef­ter gårs­da­gens en­kelt­start skal der nem­lig iføl­ge book­ma­ker­ne ske me­get ma­er­ke­li­ge ting, hvis ik­ke Chris Froo­me igen i år skal lø­be med sej­ren. Han er nem­lig helt ne­de i od­ds 1,17 på den sto­re spil­lebørs Bet­fair, mens Dan­ske Spil er helt ne­de i od­ds 1,09 på, at Chris Froo­me vin­der lø­bet.

Nairo Qu­in­ta­na er sta­dig førsteud­for­drer i føl­ge book­ma­ker­ne trods gårs­da­gens tidstab, men kan li­ge nu spil­les til od­ds 23 på Bet­fair.

End­nu min­dre spa­en­ding er der om den grøn­ne po­int­trø­je. Her gi­ver Pe­ter Sa­gan nem­lig blot od­ds 1,03 bå­de på Bet­fair og hos Dan­ske Spil - og det be­ty­der alt­så, at den prik­ke­de bjerg­trø­je er ene­ste trø­je med spa­en­ding om ud­fal­det med Ra­fal Ma­j­ka som fa­vo­rit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.