1 , 73

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brom­ma­po­j­kar­na fø­rer godt nok ra­ek­ken, men har ik­ke va­e­ret over­be­vi­sen­de på det se­ne­ste, hvor kun én af de se­ne­ste fem kam­pe er vun­det. Her ga­el­der det så Bra­ge, og det lig­ger hel­ler ik­ke i kor­te­ne, at det ba­re bli­ver en stor­sejr. Bra­ge vandt se­ne­st klart over Team Thorén selv om man hav­de man­ge folk ude, og nu er de så al­le med igen, så man kan stil­le i hvad der sva­rer til sta­er­ke­ste op­stil­ling. Bra­ge er et so­lidt hold, der blot én gang i sa­e­so­nen har tabt med me­re end ét mål, og der­for er det sva­ert at se, at de skal va­e­re så un­der­tip­pe­de i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.