2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FH er det bed­ste hold i Island, men al­li­ge­vel gi­ver det gan­ske god me­ning at gå imod dem i den­ne kamp. Sa­gen er nem­lig den, at man ons­dag var i Dun­dalk og spil­le Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tion, og ef­ter 1-1 i den kamp står man med go­de mu­lig­he­der for at gå vi­de­re i re­tur­kam­pen på ons­dag. Det kan na­e­sten ik­ke und­gå at få ne­ga­tiv ind­fly­del­se på pra­e­sta­tio­nen i den­ne kamp, da man dels kan ha­ve tun­ge ben ef­ter tu­ren til Ir­land og dels kan spa­re folk. IBV er nor­malt sta­er­ke ude på Vest­man­na­ey­ar, og det er flot od­ds på, at de ik­ke ta­ber i dag.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.