Hva’ fan er du?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den før­ste dreng, jeg kys­se­de, var Ralph Mac­chio – ham fra ’Ka­ra­te Kid’. Jeg var 14 år og for før­ste gang al­vor­ligt fo­rel­sket – i et idol. Jeg hav­de tid­li­ge­re flir­tet med bå­de Ole Olsen og Ta­rok, men no­gen egent­lig til­be­del­se blev det ik­ke til, før jeg så ’Ka­ra­te Kid’. Ralph Mac­chio var så smuk (lig­ne­de lidt Thor­kild fra klas­sen), men det føl­tes me­re rig­tigt at sva­er­me for den ame­ri­kan­ske ’look a li­ke’ end for Thor­kild, der var vir­ke­lig­hed, lug­te­de lidt af ma­k­rel og ja­evn­ligt sag­de dum­me ting. Det vil­le Ralph Mac­chio al­drig hav­de gjort... Jeg hav­de et bil­le­de af ham over min seng, og kys­se­de ham hver af­ten – på mun­den. Han smag­te af skif­te­ram­me og støv – men jeg var lyk­ke­lig i vis­he­den om, at vi var skabt for hin­an­den. I den­ne uge kan du mø­de Anders Agger. Han ap­pel­le­rer til kvin­der. På hans Fa­ce­book pro­fil er føl­ger­ne stort set kun af hunkøn – og de er pjat­te­de med ham. Nog­le så me­get at de glem­mer, at han ik­ke er pjat­tet med dem. Mit crush på Ralph Mac­chio stop­pe­de brat, den dag jeg op­da­ge­de, at han var 21 år – og hav­de haft fast ka­e­re­ste i seks år. Det va­er­ste var det med al­de­ren... Jeg tro­e­de højst, han var 16 – og føl­te mig ae­r­ligt talt bed­ra­get. Det fed­te­de foto blev smidt ud. Sik­ke en let­tel­se. Se­ne­re det år kys­se­de jeg Thor­kild. Han smag­te af ae­ble­bra­en­de­vin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.