UGENS APP

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Navn: Til: Pris:

WeSha­re. iOS, An­droid og Win­dows. Gra­tis Nu er det slut med at la­ve regn­skab ef­ter en fa­el­les po­l­te­ra­bend, ski­fe­rie el­ler hyt­te­tur med ven­ner­ne. Nor­malt er den slags ét rod af kvit­te­rin­ger, ud­la­eg og pen­ge, der skal sen­des frem og til­ba­ge mel­lem del­ta­ger­ne. Med ap­pen WeSha­re bli­ver det me­get let­te­re. WeSha­re er lil­le­sø­ster til Mo­bile­Pay. Skal du de­le ud­gif­ter med di­ne ven­ner, op­ret­ter du en grup­pe. No­te­rer lø­ben­de al­le ud­la­eg i ap­pen, og når regn­ska­bets ti­me kom­mer, sen­der al­le dét, de skyl­der, via Mo­bile­Pay. Det kan ik­ke bli­ve let­te­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.