Anders Agger

BT - - KENDER DU DET? -

• Født i 1964. • Op­vok­set i Ju­els­min­de. • Ud­dan­net jour­na­list fra Ring­kø­bing Amts Dag­blad. • Si­den 1989 an­sat på DR. I man­ge år som nyheds­jour­na­list på bl.a. TV-Avi­sen Søn­dag. • Med do­ku­men­tar­pro­gram­met ’Sø­man­den og juri­sten’ fra 2011 om to ma­ends sid­ste tid på et ho­spi­ce, be­gynd­te han at bru­ge sig selv på ska­er­men. • Har la­vet pro­gram­se­ri­en ’In­de­fra’, hvor han har in­ter­viewet bla. en asylan­sø­ger, en for­svar­sad­vo­kat, en di­rek­tør for Grund­fos, en Chri­sti­a­nit og en ga­este­ar­bej­der. • Li­ge nu (sam­men med sin fa­ste tv-mak­ker An­ne Hjer­nøe) ak­tu­el i pro­gram­se­ri­en ’An­ne og Anders i USA’, som vi­ses på DR2 hver lør­dag i juli. • Far til tre og bor til dag­lig i Ring­kø­bing.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.