Chloe

BT - - TEMA -

Avo Holm • 43 år. • Be­gynd­te som 12-årig at tra­ek­ke og var i man­ge år narkoprosti­tu­e­ret på Halmtor­vet. • Som 24-årig hav­de hun 22 af­vaen­nings­for­søg bag sig. • Fandt gen­nem Re­den be­hand­lings­til­bud­det ’Pro­jekt Men­ne­ske’, der en­de­lig hjalp hen­de til at bli­ve cle­an. • Har si­den ta­get fle­re ud­dan­nel­ser in­den for dans og pi­la­tes i Lon­don og New York. • Er des­u­den ud­dan­net psy­ko­te­ra­pe­ut. • Un­der­vi­ser som per­son­lig tra­e­ner i pi­la­tes og dans. • Hol­der fored­rag om sin bag­grund. La­es me­re på: chlo­ea­vo.word­press.com • Ak­tu­el med bogen ’Stjer­ne­barn’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.