Giv ik­ke op

BT - - DIG OG MIG -

Der er hja­elp at få. Din la­e­ge kan en­ten hja­el­pe dig el­ler hen­vi­se dig til en gy­nae­ko­log.

Der fin­des fag­folk over he­le lan­det, der er spe­ci­a­li­se­re­de i at hånd­te­re smer­ter i un­der­li­vet.

Nog­le pro­ble­ma­tik­ker kan af­hja­el­pes på kort tid, mens an­dre kra­e­ver me­re tå­l­mo­dig­hed.

I nog­le til­fa­el­de kan smer­ter­ne helt fjer­nes, i an­dre til­fa­el­de kan de af­hja­el­pes til en vis grad.

La­e­gen kan hen­vi­se dig til hja­elp til at la­e­re at hånd­te­re de pro­ble­ma­tik­ker, der ud­lø­ses af at ha­ve smer­ter i un­der­li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.