HVAD NU DAN­MARK?

BT - - NYHEDER -

Scharf Jakob Al­le de kra­ef­ter, vi bru­ger på de her ima­mer, kun­ne bru­ges bed­re på at forebygge, at børn bli­ver ra­di­ka­li­se­ret på et tid­ligt tids­punkt i li­vet

BT in­ter­viewer en ra­ek­ke skar­pe hjer­ner om de sto­re ud­for­drin­ger, vi står over­for i de kom­men­de år. Tid­li­ge­re chef for PET

gi­ver her sit bud på, hvor­dan vi bli­ver bed­re til at be­skyt­te os og for­stå, hvad der dri­ver un­ge men­ne­sker ud i hel­lig krig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.