Ny bus fra Jyl­land til Born­holm

BT - - DEBAT -

Jy­der og fyn­bo­er har få­et en ny, be­kvem mu­lig­hed for at kom­me til Born­holm, skri­ver Jysk Fyn­s­ke Me­di­er.

Som pas­sa­ger kan man nu kom­bi­ne­re sin bil­let hos Eu­ro­li­nes og Ru­te 700 med Born­hol­mer­fa­er­gen. Det be­ty­der, at man kan kø­re med Eu­ro­li­nes-bus­sen fra Aar­hus til Kø­ben­havn, og der­fra fort­sa­et­te rej­sen med Ru­te 700, der dagligt kø­rer fra Kø­ben­havn til Ystad og kø­rer om bord på fa­er­gen til Born­holm.

»Ru­te 700 kø­rer som den ene­ste om bord på fa­er­gen til Born­holm, hvil­ket be­ty­der, at man slip­per for at skul­le sla­e­be sin ba­ga­ge om bord, li­ge­som at bus­sen hol­der fle­re ste­der på solskin­sø­en,« si­ger Mai­ke Fi­il fra Dan­ske Fa­er­ger til Jysk Fyn­s­ke Me­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.