10 rum­son­der, der skrev hi­sto­rie

BT - - DEBAT -

I det­te øje­blik er Na­sas rum­son­de Ju­no i gang med at la­eg­ge sig til ret­te i et nø­je ud­reg­net kredsløb om sol­sy­ste­mets stør­ste pla­net, Jupi­ter. Det er ba­re an­den gang i hi­sto­ri­en, at pla­net­ka­em­pen får la­en­ge­re­va­ren­de be­søg fra Jor­den, og for­vent­nin­gen er, at Ju­no vil kun­ne af­slø­re en lang ra­ek­ke af Jupi­ters dy­be hem­me­lig­he­der. Si­den rus­ser­ne i 1957 op­send­te ver­dens før­ste sa­tel­lit, Sput­nik 1, har rum­far­tø­jer spil­let en sta­dig me­re cen­tral rol­le i ud­forsk­nin­gen af sol­sy­ste­met. Vi ret­ter an­ten­nen mod rum­son­der­ne, der skrev hi­sto­rie og brag­te fa­sci­ne­ren­de og frem­me­d­ar­te­de ver­de­ner ind i dag­ligstu­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.