Neg­le­bi­de­re har min­dre al­ler­gi

BT - - DEBAT -

Børn, der sut­ter på tom­melt­ot­ten el­ler bi­der neg­le, tra­e­ner de­res im­mun­sy­stem me­re og har der­for min­dre ri­si­ko for at ud­vik­le al­ler­gi­er se­ne­re i li­vet. Det kon­klu­de­rer for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Ota­go i New Ze­aland. »Man­ge fora­el­dre for­sø­ger at få bar­net til at und­gå de her va­ner, og vi vil hel­ler ik­ke op­mun­tre til, at man la­e­rer sit barn at bi­de neg­le el­ler sut­te på sin tom­mel­finger. Men hvis bar­net har én af dis­se va­ner, så er der tegn på, at det fak­tisk kan for­mind­ske fa­ren for al­ler­gi,« si­ger lek­tor Robert Han­cox fra Uni­ver­si­ty of Ota­go.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.