Vig­go Mortensen kom­mer til Dan­mark

BT - - DEBAT -

Sku­e­spil­le­ren Vig­go Mortensen er med, når der er gal­lapre­mi­e­re på dra­ma­et ’Cap­tain Fan­ta­stic’ i Dag­mar Bi­o­graf 2. au­gust. Det skri­ver Scan­box En­tertain­ment i en pres­se­med­del­el­se.

I fil­men spil­ler han ho­ved­rol­len som Ben, der er far til seks børn og har valgt at op­dra­ge dem på en helt sa­er­lig må­de. De vok­ser op iso­le­ret i en skov, langt va­ek fra sam­fun­dets ma­te­ri­a­lis­me, men en fa­mi­lie­tra­ge­die tvin­ger dem til en tur på de ame­ri­kan­ske lan­de­ve­je. Her mø­der de plud­se­lig alt det, de al­drig har kendt til.

I fil­men bli­ver Bens ide­a­ler ud­for­dret, f.eks. på en re­stau­rant, hvor han ta­ger sig selv i at bil­de bør­ne­ne ind, at co­la er gif­tigt vand. Snart skal han og fa­mi­li­en dog hånd­te­re me­get stør­re pro­ble­mer, da bedste­fora­el­dre­ne kra­e­ver fora­el­dre­myn­dig­he­den over de seks børn.

57-åri­ge Vig­go Mortensen be­gynd­te sin sku­e­spil­kar­ri­e­re i 1985 med sin rol­le i fil­men ’Wit­ness’, men han blev for al­vor ver­den­skendt som Ara­gorn i tri­lo­gi­en om ’Rin­ge­nes Her­re’. Si­den er han bl.a. ble­vet no­mi­ne­ret til en Oscar for pra­e­sta­tio­nen i fil­men ’Ea­stern Pro­mi­ses’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.