MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - DEBAT -

Født i Slyng­borg

1.

Jeg blev født langt ude på lan­det, i Slyng­borg na­er Ran­ders. By­en be­stod af fem hu­se, der stod ta­et, og li­ge over­for vo­res hus lå Ham­let Kro, hvor jeg se­ne­re som kri­mi­nal­repor­ter mød­tes med Rej­se­hol­dets chef. Ham ind­vie­de jeg i, at jeg var vok­set op ne­top der­ov­re på den an­den si­de af vej­en, og han sva­re­de: »Skal vi gå der­over og få sat en min­de­pla­de op?«. Det vil­le nu ha­ve va­e­ret spild af tid, for byg­nin­gen er re­vet ned i dag. Bil­le­det er fra den­gang, jeg da­ek­ke­de højb­jerg-mor­det i 1967.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.