FAKTA

BT - - DEBAT -

Er­ling Bundgaard (født 28. april 1943) er jour­na­list, har blandt an­det va­e­ret quizva­ert og di­rek­tør for TV 2/Østjyl­land. In­den da var han i DR, hvor han bl.a. be­sty­re­de Lør­dags­hjør­net. Han blev dog isa­er kendt for sin va­ert­s­rol­le i Ga­et og Gri­mas­ser, hvor han til stor mor­skab al­tid send­te sku­e­spil­le­ren Gret­he Søn­ck til at krav­le på knae. Bundgaard var di­rek­tør for TV 2/Østjyl­land fra sta­tio­nens grund­la­eg­gel­se i 1990 og frem til år 2000. Han var driv­kraf­ten bag flyt­nin­gen af sta­tio­nen fra Ran­ders til Skej­by i Aar­hus. Kort ef­ter at flyt­nin­gen var gen­nem­ført i 1999, fra­t­rå­d­te han sin di­rek­tørstil­ling. Er­ling Bundgaard er i dag pen­sio­ne­ret og bor i Ran­ders.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.