’’ ’’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg fik at vi­de, at der vil­le gå 10 da­ge, før jeg fik be­sked, om jeg vil­le få job­bet, men der gik kun to Det dre­jer sig om, at jeg skal fin­de spil­le­re, der kan gå di­rek­te ind på første­hol­det Om det er Man­che­ster Uni­ted, Glas­gow Ran­gers el­ler FC Vestsja­el­land? Det hand­ler om at ha­ve det godt i ma­ven, når man står op om mor­ge­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.