Watt’s go­ing on

BT - - TOUR DE FRANCE -

TALKNUSERE Sid­ste år ud­spil­le­de der sig en ula­ek­ker og spe­ci­el si­tu­a­tion på 14. eta­pe af Tour de Fran­ce, da en til­sku­er ka­ste­de urin på Chris Froo­me. Bri­ten blev be­skyldt for at va­e­re dopet. Fi­re da­ge for­in­den drø­ne­de Chris Froo­me op ad bjer­get La Pi­er­re-Saint-Mar­tin på 10. eta­pe. Team Sky-ryt­te­rens fart par­ke­re­de no­get over­ra­sken­de de na­er­me­ste kon­kur­ren­ter som Al­ber­to Con­ta­dor og Nairo Qu­in­ta­na med en mas­se se­kun­der.

Det var en pra­e­sta­tion, som ce­men­te­re­de Froo­mes sta­tus som for­hånds­fa­vo­rit. Men det var og­så en pra­e­sta­tion, der sat­te gang i spe­ku­la­tio­ner om do­ping.

År­sa­gen til de dy­stre spe­ku­la­tio­ner skal fin­des i det så­kald­te watt/ki­lo-tal, der an­gi­ver en ryt­ters kraft­ud­lad­ning (ener­gi) pr. ki­lo kro­p­sva­egt. Sva­ert at sam­men­lig­ne Den fran­ske så­kald­te vi­den­skabs­mand, Pi­er­re Sal­let, frem­lag­de et esti­mat på Chris Froo­mes watt/ki­lo-tal til at va­e­re på 7,04 - hø­je­re end dope­de eks­ryt­te­re som Lan­ce Arm­strongs

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.