Ver­dens­meste­ren vir­ker til at va­e­re umu­lig at hol­de i ro

BT - - TOUR DE FRANCE -

højt op i bjerg­kon­kur­ren­cen, som han nu har valgt at sat­se på. Selv­om han ik­ke er ud­pra­e­get bjer­gryt­ter, bør Cos­ta ik­ke få pro­ble­mer med da­gens stig­nin­ger. Han er des­u­den god nedad og gan­ske hur­tig på stre­gen. I mod­sa­et­ning til Ni­ba­li be­hø­ver han så­le­des ik­ke at skul­le kø­re so­lo for at vin­de i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.