Out­si­der­ne

BT - - TOUR DE FRANCE -

CYKELEKSPERT Tho­mas De Gendt (Lot­to Sou­dal) tog en flot sejr på den af­kor­te­de eta­pe til Mont Ven­toux, hvor han ove­ni­kø­bet og­så nap­pe­de bjerg­trøj­en. Den vil han selv­føl­ge­lig va­e­re ivrig ef­ter at be­hol­de, og det be­ty­der, at han nok skal af­sted igen i dag. Det sam­me ga­el­der for Ra­fal Ma­j­ka (Tin­koff ), der kun er 13 po­int ef­ter bel­gi­e­ren. Ilnur Za­ka­rin (Ka­tusha), Jarl­in­son Pan­ta­no (IAM Cycling), To­ny Gal­l­o­pin (Lot­to Sou­dal) og Daryl Im­pey (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge) har al­le og­så kva­li­te­ter­ne til at gø­re sig ga­el­den­de i dag. Isa­er Im­pey har vist sig ut­ro­lig sta­erk i bjer­ge­ne. Syd­afri­ka­ne­ren har al­drig va­e­ret så godt kø­ren­de opad som li­ge nu og be­sid­der li­ge­le­des en god spurt. Med min­dre Im­pey skal bru­ges til at pas­se på hold­kam­me­ra­ten Adam Ya­tes, bør han for­sø­ge sig i dag.

Blandt klas­se­ments­ryt­ter­ne må det for­ven­tes, at Mo­vistar spil­ler ud hvis ik­ke på den na­est­sid­ste så i hvert fald på den sid­ste stig­ning. Nairo Qu­in­ta­na er na­e­sten tre mi­nut­ter ef­ter Chris Froo­me i den sam­le­de stil­ling og bli­ver der­for nødt til at an­gri­be tid­ligt. Alejan­dro Val­ver­de er kun 18 se­kun­der ef­ter sin hold­kap­ta­jn. For­hå­bent­lig be­ty­der det, at vi får beg­ge at se i of­fen­si­ven. Val­ver­de er li­ge­le­des en glim­ren­de ned­kø­rer. Skul­le det ske, at mor­ge­nud­brud­det bli­ver hen­tet, vil han va­e­re top­fa­vo­rit til at vin­de eta­pen, da han og­så er den su­ve­ra­ent hur­tig­ste blandt

fa­vo­rit­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.