René Toft Han­sen­kom­mer med til OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son udt­og i går streg­spil­le­ren René Toft Hansen til den en­de­li­ge OL-trup, hvor fløj­en Hans Lind­berg må nø­jes med en rol­le som re­ser­ve.

Stjer­ner­ne Nik­las Lan­din og Mik­kel Hansen er og­så med i trup­pen på 14 spil­le­re.

Der er ta­le om en så­kaldt indstil­ling til Dan­marks Idra­ets­for­bund (DIF), som står for den en­de­lig ud­ta­gel­se af at­le­ter­ne til de olym­pi­ske le­ge i Rio. Det vil ske i mor­gen.

»Det har va­e­ret en ut­ro­lig sva­er be­slut­ning. Al­le spil­ler­ne har ka­em­pet fan­ta­stisk flot for de­res chan­ce. Og vi har haft nog­le vir­ke­lig go­de tra­e­nin­ger, hvor spil­ler­ne al­le sam­men har vist et rig­tigt højt ni­veau,« si­ger Gud­munds­son i en pres­se­med­del­el­se.

Den island­ske tra­e­ner har valgt kun at ta­ge to fløj­spil­le­re med til OL, mens der er ble­vet plads til tre streg­spil­le­re, som er brød­re­ne René Toft Hansen og Henrik Toft Hansen samt Jesper Nød­des­bo.

Des­u­den er der ble­vet plads til Morten Olsen, som kan sup­ple­re Mads Mensah Larsen som play­ma­ker.

Trup­pen til OL, der er sendt til god­ken­del­se hos DIF, ser så­le­des ud:

Må­l­ma­end: Nik­las Lan­din, THW Ki­el. Jan­ni­ck Gre­en, Mag­de­burg.

Fløj­spil­le­re: Lasse Svan Hansen, Flens­burg-Han­dewitt. Cas­per U. Mortensen, TSV Han­nover-Burg­dorf.

Streg­spil­le­re: Henrik Toft Hansen, Flens­burg-Han­dewitt. Jesper Nød­des­bo, FC Barcelona. René Toft Hansen, THW Ki­el.

Bag­spil­le­re: Morten Olsen, TSV Han­nover-Burg­dorf. Mads Mensah Larsen, Rhe­in-Neck­ar Löwen. Mik­kel Hansen, PSG. Mi­cha­el Dam­gaard, Mag­de­burg. Henrik Møl­l­gaard, PSG. Mads Chri­sti­an­sen, Mag­de­burg. Kas­per Søn­der­gaard, Skjern.

Re­ser­ve: Hans Lind­berg, Fü­ch­se Ber­lin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.