Dansk double sik­rer 2-1-fø­ring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De dan­ske ten­nis­her­rer har ta­get et stort skridt mod sam­let sejr i Da­vis Cup-kam­pen mod Fin­land med en sejr i doub­len, der først blev af­gjort ef­ter fem sa­et.

Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen og Tho­mas Kro­mann vandt 6-1, 6-3, 4-6, 4-6 6-4 over Pa­trik Nik­lasSal­mi­nen og Jarko Nie­mi­nen, hvor­for Dan­mark nu er i front 2-1 i land­skam­pen, hvor der spil­les bedst af fem kam­pe.

Doub­le­sej­ren be­ty­der, at Dan­mark vin­der sam­let over Fin­land med en sejr i blot en af da­gens to sing­ler. Her skal Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen op mod Jark­ko Nie­mi­nen, mens Mi­ka­el Tor­pe­gaard mø­der Har­ri He­liövaa­ra.

Dan­mark spil­ler i Eu­ro­pa/ Afri­ka Group II, der sva­rer til det tred­je­bed­ste ni­veau i Da­vis Cup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.