DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ho­bro ryk­ke­de ud af Su­per­liga­en med et brag i sid­ste sa­e­son, men skal man tro book­ma­ker­ne, så går der kun en en­kelt sa­e­son, in­den man at­ter får klub­ben at se i Su­per­liga­en.

I hvert fald hvis man kig­ger na­er­me­re på vin­dero­d­dse­ne i lan­dets na­est­bed­ste ra­ek­ke, som star­ter på tors­dag.

Her får man nem­lig blot od­ds 1,65 hos Dan­ske Spil på, at Ho­bro vin­der ra­ek­ken - mens de 1,80 hos Uni­bet er det hø­je­ste, man ne­top nu kan få på, at Ho­bro vin­der 1. di­vi­sion.

De to ene­ste ud­for­dre­re iføl­ge book­ma­ker­ne bli­ver Vej­le og Vend­sy­s­sel. Vej­le er fal­det en del i od­ds, ef­ter man blev over­ta­get af en rig­mand fra Mol­d­ova og er nu na­est­fa­vo­rit i od­ds om­kring 6,00, mens Vend­sy­s­sel står en smu­le hø­je­re i od­ds.

Mest un­der­tip­pe­de hold er Ski­ve, som gi­ver od­ds 250 på at ryk­ke op i Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.