2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brønd­by har godt nok vun­det de tre før­ste kam­pe i sa­e­so­nen, men det har og­så va­e­ret imod et mid­ter­hold fra Island og hold fra den na­est­bed­ste ra­ek­ke i Skot­land. Nu ga­el­der det Es­b­jerg, og det kan godt be­ty­de pro­ble­mer for Ale­xan­der Zor­ni­gers of­fen­si­ve kon­cept. Un­der Co­lin Todd bli­ver Es­b­jerg et hold med et klart kon­cept, og selv om op­tak­ten har va­e­ret tur­bu­lent med tra­e­ner­skif­te, har trup­pen me­re kva­li­tet end sid­ste sa­e­sons pla­ce­ring vi­ste. Der­til kom­mer, at man har hur­ti­ge folk, der kan straf­fe en Brønd­by-bag­ka­e­de, der kom­mer til at stå højt.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.