1 , 7 8

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fal­ken­berg hav­de et elen­digt for­år, men fik trods alt star­tet ef­ter­å­ret ud med en sejr. Det var så over det an­det bund­hold Ge­f­le, men sta­dig bør det gi­ve trup­pen no­get til­tra­engt selv­til­lid. Nu ga­el­der det så Ham­m­ar­by, der er pla­ce­ret på tred­jesid­ste­plad­sen, og der gi­ver den in­gen me­ning, at de skal va­e­re så un­der­tip­pe­de. Ham­m­ar­bys ene­ste sejr i de se­ne­ste ni kam­pe var en kne­ben en af slagsen mod bund­hol­det Ge­f­le, og oveni må man und­va­e­re sin vi­ce­top­sco­rer Alex her på grund af ka­ran­ta­e­ne, mens ska­des­si­tu­a­tio­nen er bed­re end la­en­ge i Fal­ken­berg.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.