2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sid­ste run­de i grup­pe­spil­let ved U19-EM, hvor uaf­gjort kan vi­se sig at sen­de beg­ge dis­se to hold vi­de­re. Det sker, hvis Østrig ik­ke slår Tys­kland, og det bør alt an­det li­ge åb­ne for en for­sig­tig start på kam­pen. Portu­gal vil helt sik­kert va­e­re vi­de­re med uaf­gjort, så de skal uan­set hvad in­gen­ting i den­ne kamp, og selv om det kan va­e­re lidt me­re ri­si­ka­belt for ita­li­e­ner­ne at spil­le på det re­sul­tat, må man trods alt for­mode, at de vil star­te for­sig­tigt ud, og så sat­se se­ne­re i kam­pen, i fald at det skul­le bli­ve nød­ven­digt. Der­for spil­les hér, at det står uaf­gjort ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.