Pin­li­ge Pa­lin er ik­ke in­vi­te­ret

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

SEN­DER SIG­NAL Of­fi­ci­elt for­kla­rer Do­nald Trump den for­hen­va­e­ren­de vi­ce­pra­esi­dent­kan­di­dat Sarah Pal­ins fra­va­er ved kon­ven­tet i Cle­veland så­le­des: ’Ala­ska is a long way away’ - det er for langt va­ek. Men en ano­nym kil­de i Trump-kampag­nen si­ger til tv-sta­tio­nen NSNBC, at Sarah Pa­lin ik­ke er in­vi­te­ret, for­di hun sim­pelt­hen er ble­vet for pin­lig. Da den for­hen­va­e­ren­de Ala­ska-gu­ver­nør 19. ja­nu­ar i år of­fi­ci­elt an­be­fa­le­de Trump som pra­esi­dent, var hun iføl­ge man­ge eks­per­ter end­nu me­re ufor­stå­e­lig og over­gea­ret end tid­li­ge­re. Og i Trump-kampag­nen me­ner man der­for, at Pa­lin vil gø­re et dår­ligt ind­tryk ved kon­ven­tet i Cle­veland. Støt­ter ik­ke Trump Hun er ik­ke den ene­ste, der ik­ke mø­der op i Cle­veland. De to eks­pra­esi­den­ter Ge­or­ge H. Bush og Ge­or­ge W. Bush har beg­ge med­delt, at de bli­ver hjem­me på far­men i Te­xas, hvor de får sel­skab af bror­mand, søn og eks-Fl­o­ri­da-gu­ver­nør Jeb Bush, der un­der den ne­top over­stå­e­de kampag­ne blev yd­my­get og til­svi­net af Do­nald Trump.

Tid­li­ge­re pra­esi­dent­kan­di­dat og se­na­tor Jo­hn McCain bli­ver og­så va­ek, og det sam­me gør tid­li­ge­re pra­esi­dent­kan­di­dat Mitt Rom­ney, der li­ge­som McCain blev slå­et af Ba­ra­ck Oba­ma.

Al­le dis­se re­pu­bli­kan­ske le­de­re har fast­slå­et, at de ik­ke støt­ter val­get af Do­nald Trump som den re­pu­bli­kan­ske kan­di­dat. De de­mon­stre­rer de­res mod­stand ved at boy­kot­te kon­ven­tet, der nor­malt fun­ge­rer som den sto­re for­so­nings­fest, hvor al­le stil­ler sig bag kan­di­da­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.