Nø­gen kunst

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Spen­cer Tu­ni­ck er kendt for at bru­ge nø­gen­hed som kunst. Den 49-åri­ge ame­ri­kan­ske fo­to­graf har ad fle­re om­gan­ge la­vet op­sa­et­nin­ger kun med nøg­ne men­ne­sker. Bl.a. i 2007, hvor fle­re hund­re­de per­so­ner var med i en le­ven­de skul­p­tur på Aletsch-gletsje­ren for at sa­et­te fo­kus på glo­bal op­varm­ning. Nu er han på nø­gen­togt igen. Den­ne gang ifm. Re­pu­bli­ka­ner­nes par­ti­kon­vent. In­stal­la­tio­nen hed­der ’Eve­ryt­hing She Says Me­ans Eve­ryt­hing’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.