S mmer

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Da­gens gril­l­op­skrift er bragt i sam­ar­bej­de med We­ber® og We­ber® Grill Aca­de­my La­eg sa­lat på bun­den, der­ef­ter to­matski­ver og hak­ket løg. La­eg swe­et and spi­cy-dres­sing på og til­føj så

Be­gynd med at blan­de dres­sin­gen. Rør may­on­nai­se og sød chi­lisau­ce sam­men. Tilsa­et så re­vet in­ge­fa­er, hak­ket chi­li og smag til med hon­ning, salt og pe­ber. Skyl sa­lat og to­mat godt, og lad beg­ge de­le tør­re. Ska­er to­ma­ter­ne i ski­ver, så du får fi­re pa­e­ne, go­de ski­ver. Hak lø­get fint. Stil grønt­sa­ger­ne til si­de. Ska­er top­pen af pe­ber­frug­ter­ne og fjern ker­ner­ne. Gør grillen klar til høj, di­rek­te var­me og grill nu pe­ber­frug­ter­ne helt sor­te un­der låg. La­eg dem i en po­se og sa­et den i kø­le­ska­bet. Mens pe­ber­frug­ter­ne kø­les af, kan du la­ve syl­tela­gen. Kog vand, ed­di­ke og suk­ker sam­men og tilsa­et chi­li ef­ter smag. Når pe­ber­frug­ter­ne er kø­let af, kan du nemt fjer­ne skin­det. Ska­er dem nu i strim­ler og kom dem i syl­tela­gen. Bland de tør­re in­gre­di­en­ser til or­ly­dej­en – tilsa­et ae­g­ge­ne ét ad gan­gen, mens du pi­sker dej­en godt. Tilsa­et så øl, til dej­en får pan­de­ka­ge­dej­kon­si­stens. Halvér hvert kyl­lin­ge­bryst på langs – van­dret. Vend styk­ker­ne i rubben – og lad dem ger­ne lig­ge og ma­ri­ne­re et styk­ke tid. Det bli­ver re­sul­ta­tet ba­re bed­re af. Når du er klar, ven­der du styk­ker­ne i mel, der­ef­ter or­ly-dej, la­der dem dryp­pe lidt og ven­der dem så i den grove ra­sp. Bur­ger­bol­ler­ne ri­stes gyld­ne på grillen ved di­rek­te var­me og hol­des lu­ne. Varm en wok el­ler dyb ste­ge­pan­de godt op og kom godt med olie i. Når oli­en er ca. 170-180 gra­der, kom­mes den pa­ne­re­de kyl­ling i. Vend styk­ker­ne en gang imel­lem, så de får en ja­evn gyl­den far­ve. Kyl­lin­gen skal ha­ve en ker­ne­tem­pe­ra­tur på mini­mum 75 gra­der for at va­e­re fa­er­dig. ef­ter­føl­gen­de den sprø­de kyl­ling. Top med gril­le­de, syl­te­de pe­ber­frugt og top­pen af bur­ger­bol­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.