FAKTA

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Hvad er ty­pe 2-di­a­be­tes? Hvis du har ty­pe 2-di­a­be­tes, har dit va­ev sva­ert ved at re­a­ge­re på in­sulin. In­sulin hja­el­per suk­ker­stof­fer med at kom­me ind i cel­ler­ne, hvor det skal bru­ges som bra­end­stof. Hvis dit va­ev ik­ke er til­stra­ek­ke­ligt in­sul­in­føl­somt, for­bli­ver en del af suk­ker­stof­fer­ne i blo­det, og det med­fø­rer, at blod­suk­ke­ret sti­ger. For højt blod­suk­ker øger ri­si­ko­en for føl­ge­syg­dom­me som dår­ligt hjer­te, blod­prop­per, ny­re­syg­dom­me og ned­sat syn. Fakta om ty­pe 2-di­a­be­tes 290.000 dan­ske­re le­ver med di­ag­no­sen ty­pe 2-di­a­be­tes. Det er den mest ud­bred­te di­a­be­tes­ty­pe i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.