Isi­ko­en for di­a­be­tes

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS Gnav me­re grønt Smid de ek­stra ki­lo Ju­i­ce, so­da­vand og saft in­de­hol­der of­te man­ge kal­o­ri­er og kan der­for gi­ve dig ek­stra ki­lo på si­de­be­ne­ne. Gå ef­ter grove kul­hy­dra­ter Suk­ker og hve­de­melspro­duk­ter uden fi­bre gør ik­ke no­get godt for dit blod­suk­ker. Va­en din krop til min­dre sød smag og va­elg i ste­det grove kul­hy­dra­ter, som fin­des i groft brød, rug­brød, grov­pas­ta, bru­ne ris og hav­re­gryn. Kvit smø­ger­ne Ryd­ning er den helt sto­re syn­der, når det kom­mer til liv­stils­syg­dom­me - og det ga­el­der og­så di­a­be­tes. Ryg­ning øger din ri­si­ko for in­sulin­re­si­stens, dvs. at din ev­ne til at op­ta­ge suk­ker er ned­sat, og du er der­med i fa­re for at ud­vik­le di­a­be­tes. God­nat og sov godt Søvn­man­gel kan for­styr­re krop­pens ev­ne til at sty­re blod­suk­ke­ret. Der­u­d­over ta­ger vi of­te us­un­de valg, når vi er tra­et­te. Sørg der­for for at få en re­gel­ma­es­sig søvn på om­kring 7-8 ti­mer hver nat.

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på For me­get al­ko­hol kan frem­pro­vo­ke­re ty­pe 2-di­a­be­tes. Al­ko­ho­li­ske drik­ke in­de­hol­der des­u­den man­ge kal­o­ri­er. Spis grønt­sa­ger til al­le må­l­ti­der. På den må­de bli­ver du ma­et for fa­er­re kal­o­ri­er og har der­for min­dre ri­si­ko for over­va­egt. Grønt­sa­ger er og­så guf for de go­de tarm­bak­te­ri­er, så dår­li­ge bak­te­ri­er, der for­år­sa­ger di­a­be­tes, ik­ke kom­mer i fler­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.