MO­DEN DYNAMI

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ke­ret sig på den grøn­ne dug. Han er nem­lig ble­vet stu­dent i år. Al­te­tik­ken får chan­cen »Det har va­e­ret en hek­tisk tid. Men nu har jeg ta­get mi­ne ek­sa­me­ner, og så jeg vil kon­cen­tre­re mig om at lø­be hur­tigt. Fo­re­lø­big vil jeg i hvert fald ta­ge et år, hvor jeg sat­ser 100 pro­cent på at­le­tik­ken, og se­ne­re vil jeg må­ske ta­ge en softwa­re-ud­dan­nel­se på ITU.« KRISTOFFER HARI

FØDT: BED­STE TI­DER I ÅR:

23. de­cem­ber 1997 100 me­ter: 10,24/10,47 200 me­ter: 20,96 400 me­ter: 48,37

ÅRSBEDSTE PÅ 100 ME­TER:

2013: 10,37 2014: 10,47 2015: 10,42

Til hver­dag tra­e­ner Kristoffer Hari på Hvi­d­ov­re Sta­dion, som den­ne som­mer er ved at bli­ve mo­der­ni­se­ret med helt ny be­la­eg­ning. Her mø­der han og­så klubkam­me­ra­ten Ab­di Hakim Ulad, som til au­gust del­ta­ger i OL på ma­ra­ton-di­stan­cen.

»Han er en in­spira­tion for mig og for man­ge an­dre. Han ta­ger på tra­e­nings­lej­re, og han gør det he­le selv, og han gør det vir­ke­lig godt. Jeg er vir­ke­lig glad på hans veg­ne over, at han skal med til OL.«

Men Kristoffer Hari er og­så selv i stør­re grad be­gyndt at stå på eg­ne ben og kla­re tin­ge­ne selv. Tid­li­ge­re sty­re­de hans far Ste­fan det un­ge ta­lents kon­takt med me­di­er­ne, men nu er det Kristoffer, som selv ta­ger sty­rin­gen.

»Min far bak­ker lidt ud af det. Det var fint, at han var der den­gang, men det er lidt an­der­le­des nu. Jeg kan godt li­de at ha­ve styr på tin­ge­ne selv,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.