Ri­chie Por­te (BMC):

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Froo­mes tid­li­ge­re løjt­nant på Sky har en­de­lig få­et chan­cen for at kø­re klas­se­ment som kap­ta­jn i Tou­ren. Det har han gjort gan­ske godt ind­til vi­de­re. Por­te tør­ster uden tvivl ef­ter at stik­ke en ka­ep i hju­let på Froo­me, men tids­for­skel­len på fi­re mi­nut­ter og 27 se­kun­der til den gu­le fø­rer­trø­je ser umid­del­bart sva­er ud at hen­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.